Amigos Restorani

Политика за колачиња

Веб страницата Amigos.mk користи колачиња и други механизми за собирање на лични податоци. Колачињата (cookies) се мали текстуални фајлови кои, со ваша согласност, веб страницата ги испраќа до вашиот уред од кој пристапувате на amigos.mk и ги зачувува таму со цел да собере одредени податоци кои потоа ги користиме за да го подобриме вашето корисничко искуство, да ве опслужиме со маркетинг материјали и огласи кои се од ваш интерес, и други цели.

Од другите механизми за собирање на лични податоци, оваа веб страница користи пиксели (pixels), кои се мали слики кои се поставуваат на веб страницата и овозможуваат следење на вашата активност на неа.

 

Оваа политика за колачиња има за цел да ве информира за колачињата и другите механизми за собирање на лични податоци кои оваа веб страница го користи. Врз основа на овие информации можете да донесете информирана одлука за тоа дали ќе дадете согласност да го користиме истите.

 

amigos.mk ги користи следните типови на колачиња:

-Суштински колачиња
-Колачиња за аналитика и статистика
-Колачиња за маркетинг и огласување

Суштински колачиња

Суштинските колачиња се неопходни за нормално функционирање на веб страницата. Без нив фунцкионирањето на веб страницата би било невозможно. Овие колачиња овозможуваат навигација по веб страната и слично.

Важечките прописи од областа на заштитата на личните податоци овозможуваат да го користиме овие колачиња без ваша согласност затоа што тоа е во ваш најдобар интерес.

Ги користиме следните суштински колачиња:

Колачиња за аналитика и статистика

Информациите кои ги добиваме од овие колачиња ни кажуваат колку посети сме имале не веб страницата, кои страници биле најпосетени, кои се демографските карактеристики на корисниците, каде живеат, и слично.

Аналитичките колачиња ни даваат само збирни податоци, што значи дека ние не можеме да видиме дали токму вие сте биле на веб страницата или не. Сепак, алатки кои ги обработуваат таквите податоци ја користат IP адресата на корисникот, која претставува личен податок, поради што ги користиме само ако дадете согласност за тоа.

Доколку не дадете согласност за овие колачиња, тогаш ги користиме истите обработувачи на податоци, но без да обработиме каков било ваш личен податок.

Ги користиме следните колачиња за аналитика и статистика:

  • _ga
  • _gid

Колачиња за маркетинг и огласување

Користиме и колачиња и пиксели кои обработуваат лични податоци потребни за таргетирано огласување на социјалните мрежи и други интернет страници. Ги користиме само ако вие се согласните на тоа.

Овие механизми ја следат вашата активност по различни веб страници на интернет, ги анализираат вашите интереси и ни овозможуваат да ви прикажеме интернет огласи кои се релевантни за вас и може да ве интересираат.

Ги користиме следните колачиња и други механизми за собирање на лични податоци:

Бришење или оневозможување на колачињата

Вашиот веб прелистувач (web browser) овозможува да ги избришете или оневозможите користењето на колачињата. Пред да го сторите тоа, имајте предвид дека таквото бришење или оневозможување може да предизвика одредени нефунцкионалности или пониско ниво на корисничкото искуство доколку претходно сте се согласиле на користењето на такви колачиња.

На линковите во продолжение се достапни процедурите за бришење или оневозможување на колачиња преку најпопуларните веб прелистувачи:

Измени на политиката за колачиња

Во секое време може да направиме измени во врска со податоците кои ги обработуваме, а оттаму и во тоа кои колачиња и пикесли ги користиме. Оваа политика има информативен карактер, така што мора да се менува како што ќе се менуваат и нашите активности во врска со обработката на податоците.

Контакт

За какви било прашања во врска со оваа политика за колачиња контактирајте не на dushan.neshovski@magnetik.com.mk.